Comença l’horari d’estiu de la Deixalleria

 

A partir del dissabte 15 de juny, la Deixalleria Municipal ubicada al carrer dels Cirers, s/n (darrera la benzinera), passa a tenir l’horari d’estiu, és a dir dilluns, dimecres dissabtes de 9 a 14h i de 17 a 20h, divendres de 17 a 20h, i diumenge de 9 a 14h.

La deixalleria municipal de Canyelles, és una instal·lació municipal que funciona des de fa gairebé 10 anys i en la que es poden portar els següents residus: runes, restes vegetals, voluminosos, piles, fluorescents, pneumàtics, frigorífics, ferralla, bateries, productes especials, productes electrònics, olis vegetals i olis minerals.

Cal recordar que per l’ús de la deixalleria l’Ajuntament de Canyelles realitza bonificacions per la taxa de recollida d’escombraries i que, en el que portem d’any, gairebé 400 usuaris d’aquesta instal·lació han iniciat els tràmits per a sol·licitar els descomptes en la taxa.