S'entreguen els primers dictàmens d'arquitectes col·legiats als afectats de la C-15

Aquesta setmana s'ha tingut coneixement a l'Oficina d'Atenció als afectats per les voladures de la C-15 del lliurament a aquests afectats dels primers dictàmens fets pels Arquitectes col·legiats.
Com a resultat d'aquest fet s'obrirà al Setembre una taula tècnica d'avaluació d'aquests dictàmens.
Aquells afectats que hagin rebut el dictamen fet pels Arquitectes col·legiats hauran de portar una còpia a l'Oficina d'Atenció als afectats de l'Ajuntament.