Queden ...
per la 18a Fira de Santa Llúcia

El butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per rebre tota l'actualitat de Canyelles al teu correu electrònic.

captcha 

Deixalleria: canvi de procediment

Per tal de facilitar les gestions a les persones usuàries de la deixalleria i motiva més d’ús de la mateixa, des del proper gener de 2013 es farà un canvi en el procediment operatiu corresponent a l’Ordenança reguladora de la brossa, concretament en l’article 5., que parlar de les bonificacions per l’ús de la deixalleria i del seu operatiu per a l’aplicació d’aquestes bonificacions. Així, transmetem el text corresponent a aquest canvi de procediment.
Article 5.- Quota tributària

2.- Per utilització servei de deixalleria municipal:

Només es contemplen dues possibles bonificacions:

1.-La verificació municipal, mitjançant l’operatiu que es descriurà més endavant, de què s’ha fet un ús continuat de la deixalleria de 12 vegades l’any comportarà un descompte del 20 per cent sobre la taxa d`escombraries operativa.

2.- La verificació municipal, mitjançant l’operatiu que es descriurà més endavant, de què s’ha fet un ús continuat de la deixalleria de 25 vegades l’any comportarà un descompte del 50 per cent sobre la taxa d’escombraries operativa.

No es contemplen possibilitats intermèdies.

Per a poder beneficiar-se de la bonificació caldrà que les visites a la deixalleria s’hagin dut a terme durant tots els trimestres de l’any.

Pel que fa a l’operatiu de la bonificació, un cop iniciat el nou any, quan una persona usuària de la deixalleria faci la seva primera visita de l’any, si pretén ser beneficiària de la bonificació de la taxa d’escombraries, omplirà i signarà la corresponent sol·licitud model que se li facilitarà a la mateixa deixalleria. Al full de sol•licitud s’hi adjuntarà un full amb quadrícules. Després de cada visita a la deixalleria, la persona usuària posarà la data i signarà en una de les quadrícules a manera de registre de visites. La documentació restarà a mans de la persona encarregada de la deixalleria.

Atès que a la bonificació per utilització de la deixalleria municipal opera en l’exercici fiscal següent al de la seva meritació, un cop acabat l’any en curs, la persona encarregada de la deixalleria, traslladarà a l’Ajuntament les sol•licituds de bonificació acumulades durant l’any amb els fulls de registre de visites annexes. L’Ajuntament, fetes les comprovacions oportunes, procedirà a iniciar les tramitacions escaients per tal de que es produeixin els retorns de taxa corresponents.

Am tot, si es produeix cap dubte, especialment en els primers dies, la mateixa persona responsable de la deixalleria us podrà aclarir les qüestions.

La Deixalleria Municipal de Canyelles és una instal•lació que funciona des de fa gairebé 10 anys i en la que es poden portar els següents residus: runes, restes vegetals, voluminosos, piles, fluorescents, pneumàtics, frigorífics, ferralla, bateries, productes especials, productes electrònics, olis vegetals i olis minerals.

Aprofitem per a recordar que l’Ajuntament disposa d’un servei gratuït de la recollida de restes vegetals a domicili i que es poden adquirir les saques, també sense cost, a la deixalleria municipal en l’horari de què disposa ara a l’hivern: dilluns, dissabtes i diumenges de 9 a 14h; i dimecres de 9 a 14h i de 17 a 20h.