Queden ...
per la 18a Fira de Santa Llúcia

El butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per rebre tota l'actualitat de Canyelles al teu correu electrònic.

captcha 

Important actuació de protecció de franja forestal al camí entre Can Roca i Vora Sitges

2019 04 12 netejaforestalvs2L'Ajuntament de Canyelles està duent a terme una important actuació de neteja forestal emmarcada en el Pla de Seguretat i de Prevenció d'Incendis. Concretament s'està actuant a banda i banda del camí que comunica els sectors de Can Roca i les Amèriques i el de Vora Sitges.

Aquesta actuació sha fet per motius de seguretat ja que es tracta d'una zona amb un bosc de pins molt frondós i de força alçada. Les ventades de les darreres setmanes havien provocat la caiguda d'algunes branques i com a mesura de prevenciód'incendis i també de seguretat s'ha actuat fent una neteja de la zona.

Prohibit encendre foc

2019 04 12 netejaforestalvs2019 04 12 netejaforestalvs3L'Ajuntament de Canyelles recorda de la necessitat de mantenir netes les parcel·les i de seguretat i també com a mesura de prevenció d'incendis. De la mateixa manera, adverteix que entre el 15 de març i el 15 d'octubre no es pot encentre foc en terreny forestal sense autorització, tal com marca el Decret 64/1995, de 7 de març.

Tal com informa el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, i Alimentació aquest decret té com a objectiu establir una sèrie de mesures per prevenir els incendis forestals.

La norma regula que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d’espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta, està prohibit:

Encendre foc sigui quina en sigui la finalitat. Especialment, no es poden cremar restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals sense una autorització expressa del Departament d’Agricultura.
Tampoc no es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura. Dins de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires.
També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l’inici d’un foc; llançar coets, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

2019 04 12 netejaforestalvs42019 04 12 netejaforestalvs5

Parcel·les netes

L’Ajuntament de Canyelles està treballant intensament, i al llarg de tot l'any, per mantenir netes les parcel•les no edificables que hi ha a tots els sectors del municipi, com a mesura preventiva d’incendis forestals i per evitar problemes de salubritat.

Mantenir-les netes i en condicions òptimes és una obligació  que els seus propietaris  han de complir, d’acord amb la legislació vigent. I ho han de fer i comunicar al Consistori, quan ja ha començat el període de màxim risc d’incendi. Una vegada transcorregut aquest termini, l’Ajuntament es reserva el dret, prèvia inspecció i notificació, de procedir a la neteja subsidiària de les parcel•les, i passar posteriorment el càrrec al seu propietari, tal i com marca l’ordenança fiscal número 21 vigent al municipi. És un procés que pot ser llarg i que ha de ser autoritzat per un jutjat.