Projectes de polítiques actives d'ocupació al municipi

2016 06 29 PlansOcupacio 01Possibilitar l'accés al món laboral i vetllar pel dret al treball són finalitats per l'Ajuntament de Canyelles. Aquest posa a disposició el SERLOC- Servei Local d'Ocupació de Canyelles per desenvolupar accions en diferents àmbits.

Així, en el darrer any s'han engegat 3 plans d'ocupació a Canyelles, tots els amb durades de 6 mesos, i que han possibilitat la contractació de 9 persones en situació d'atur.

Els plans d'ocupació es desenvolupen amb un doble objectiu: d'una banda realitzar tasques en benefici del municipi, i de l'altra augmentar les possibilitats d'inserció dels seus participants a través de formació i la pràctica professional.

Les persones contractades han desenvolupat treballs de manteniment i conservació de la via pública i les zones verdes, de suport a la gent gran a domicilis, i suport administratiu en diferents àrees de l'Ajuntament. Tot i estar integrats per diferents perfils professionals, els plans s'han adreçat principalment a aquells col·lectius amb més dificultats d'inserció, com són els majors de 40 anys.

El pressupost total ha comptat amb el cofinançament de la Diputació de Barcelona, i el SOC de la Generalitat (a través del Consell Comarcal del Garraf).

També com estratègia d'afavorir l'ocupació de les persones, s'ha participat com a municipi en 4 projectes comarcals, dos dels quals, "Joves Per l'Ocupació" i "Fem Ocupació pels Joves", han propiciat la contractació de 5 joves de Canyelles. Els altres dos projectes comarcals tenen resultats més indirectes però són primordials per a establir vincles amb les empreses i afavorir l'activitat econòmica, aquests projectes són "Prospecció d'empreses a la comarca del Garraf" i "Processos de Selecció per Competències".

2016 06 29 PlansOcupacio