Queden ...
per la 18a Fira de Santa Llúcia

El butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per rebre tota l'actualitat de Canyelles al teu correu electrònic.

captcha 

Finalitzades les obres del Consultori Mèdic de Canyelles

En acabar el més de juliol han finalitzat les obres de rehabilitació del Consultori Mèdic de Canyelles.

Es tracta de la rehabilitació de l’espai on actualment s’hi està realitzant l’activitat de consultori mèdic. Partint de la distribució general actual, el projecte de rehabilitació ha intervingut en les distribucions interiors tant de les consultes, com dels lavabos i el magatzem.

S’han enrajolat les parets de les consultes per tal d’adequar-les al estàndard habitual en aquest tipus d’instal·lació i s’ha modificat la distribució del mobiliari i elements fixos d’acord amb els criteris aportats pels professionals. L’espai que ocupa la part administrativa del centre ha estat reformada per millorar la seva funcionalitat i s’han redistribuït els espais reservats als treballadors del centre.
S’ha modernitzat l’equipament de les diferents consultes renovant bona part del mobiliari i adaptació els diferents espais per tal de garantir-ne l’accessibilitat.

Els serveis han estat reformats per suprimir les barreres arquitectòniques i millorant la funcionalitat del servi reservat al personal

S’ha substituït la impermeabilització de la coberta i s’ha millorat el sistema d’aire condicionat, substituint aquells aparells obsolets i reparant aquells altres que permetien fer-ho.

La resta d’instal·lacions han estat adaptades a les noves exigències en quan a seguretat, especialment en matèria elèctrica, s’han millorat les condicions d’il·luminació, la xarxa de veu-dades, i s’han reparat les xarxes de d’aigua i sanejament.

Les obres que varen començar el 16 d’abril, amb una durada prevista de 4 mesos, s’han pogut avançar quinze dies, i gràcies a la col·laboració del tots els que hi ha intervingut i, molt especialment, del personal que treballa en la instal·lació i els usuaris s’han pogut desenvolupar sense cap incident.

El plantejament i desenvolupament de l’obra s’ha fet amb plena consciència de la difícil situació econòmica que travessa el país. Tot i que haver donat resposta positiva als suggeriments dels professionals del centre diferents, el termini previst inicialment s’ha pogut reduir en quinze dies i no hi ha hagut cap increment en la previsió econòmica.