Canyelles renova el conveni de col·laboració amb el Consell comarcal per garantir els serveis socials al municipi

Durant l’acte també es van signar els convenis del Pla de Prevenció de Drogodependències TRACA.

L’Ajuntament de Canyelles, conjuntament amb els de Cubelles i Olivella, van renovar dijous passat els convenis de col·laboració amb el Consell Comarcal del Garraf per tal de garantir els serveis socials i la prevenció de drogodependències als seus municipis.
Des de l’any 2008 el Consell Comarcal del Garraf signa un contracte programa amb el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu d’articular mecanismes de coordinació, cooperació i col·laboració entre el mateix departament, l’ens comarcal i els ajuntaments de menys de 20.000 habitants, per a la prestació i el finançament dels serveis socials i altres programes relatius al benestar social i les polítiques d’igualtat.