L'Àrea de Benestar Social de l'Ajuntament de Canyelles dóna suport a les famílies en situació de pobresa energètica

L'Ajuntament de Canyelles té com a objectiu evitar que es realitzin talls de subministrament a les persones i/o famílies en situació de risc d'exclusió residencial. La llei 24/2015 de 29 de juliol estableix que les empreses energètiques han d'aturar els talls de subministrament un cop els serveis socials hagin emès l'informe pertinent.

Aquesta llei defineix quines són les unitats familiars que es troben en situació d'exclusió residencial segons els ingressos econòmics que perceben i en cas que algun membre de la família es trobi en situació de dependència energètica.

Des dels Serveis Socials municipals s'orienta i assessora als i les ciutadanes perquè emprenguin mesures per evitar el tall el subministrament elèctric o d'aigua, així com les bonificacions existents i possibles mesures per reduir l'import de les factures. Una altra tasca que es realitza des dels serveis socials bàsics és la tramitació d'ajuts econòmics d'urgència social per fer front a les factures, previ estudi de documentació econòmica i valoració social.