L’Ajuntament de Canyelles signa un conveni amb el Centre de Recursos Pedagògics del Garraf

2015 02 06 SignaturaConveniEls Centres de Recursos Pedagògics són equips que donen suport a l'activitat pedagògica dels centres i a la tasca docent de mestres i professorat, especialment, en temes de formació permanent, de recursos pedagògics i de dinamització de projectes de centre i de la zona. Els CRP estan integrats en el sistema educatiu públic i depenen dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament. S’adrecen als centres educatius, als equips directius, als equips de docents i indirectament al seu alumnat. L’accés al servei és a partir de demandes dels centres educatius, d’equips docents, de grups de professorat o en la coordinació amb altres serveis i agents educatius que actuen a la zona.

L'objecte del conveni signat és la col·laboració entre l'Ajuntament de Canyelles i el Centre de Recursos Pedagògics del Garraf, per a la realització d’activitats relacionades amb l’objectiu i la finalitat que li és pròpia a l’entitat: aquestes són Cantem al Nadal, Setmana de la Ciència, Fem un conte per Sant Jordi, Congrés de Ciència i Tastets de Territori i Concurs d’invents.