Campanya d’actuacions forestals municipals 2013

actuacions_forestals

Durant la darrera setmana del mes de maig l’Ajuntament, mitjançant una empresa especialitzada, va iniciar els treballs forestals de manteniment de la franja de protecció del nucli de Califòrnia. Un cop construïdes aquestes franges, per tal de mantenir operatives, s’hi hauran de portar a terme treballs de manteniment, com a molt, cada tres o quatre anys. Els treballs tindran una durada estimada de un mes i mig a dos mesos.

Finalitzats els treballs de la franja de Califòrnia, s’iniciaran els treballs de la 1a. fase de neteges subsidiàries de parcel·les particulars no edificades. Durant aquesta fase es preveu netejar una desena de parcel·les de diferents nuclis habitats del municipi.

S’ha aconseguit que l’empresa especialitzada, mitjançant el Servei d’Ocupació de Canyelles, contracti dues persones aturades del municipi que tindran feina, com a mínim per tota la durada dels treballs a realitzar.