Canvi d’horari a la Deixalleria Municipal de Canyelles a partir del 15 de setembre

A partir del pròxim 16 de setembre i fins al 14 de juny la deixalleria municipal situada al carrer dels Cirers, s/n (darrere la benzinera) comença l’horari d’hivern del servei, passant a ser l’horari d’obertura els dilluns, dissabtes i diumenges de 9 a 14h i dimecres de 9 a 14 i de 17 a 20 h.

La Deixalleria de Canyelles, és una instal·lació municipal que funciona des de fa més de 10 anys i en la que es poden dipositar residus com restes vegetals, voluminosos, piles, fluorescents, pneumàtics, frigorífics, ferralla, bateries, productes especials, productes electrònics, olis vegetals i olis minerals. També s’hi pot adreçar per a demanar gratuïtament saques per a la recollida de restes vegetals a domicili. Aquest servei s’hi ha de sol·licitar a l’Ajuntament al telèfon 938973011 o bé presencialment a l’OAC.

Finalment, cal recordar que per l’ús continuat d’aquest servei municipal, l’Ajuntament de Canyelles realitza bonificacions en la taxa de recollida d’escombraries segons l’ús que se’n realitzi: si s’utilitza entre 12 i 24 vegades l’any la bonificació serà d’un 20%, i si són més de 25 vegades, pot beneficiar-se d’un descompte del 50% en la taxa d’escombraries domiciliàries.

Per ser beneficiari d’aquestes bonificacions tan sols cal sol·licitar-ho al/la responsable de la deixalleria, que facilitarà la documentació necessària per poder acollir-se a aquests beneficis.