Canyelles té cura del medi ambient

La Deixalleria Municipal augmenta el nombre d’usuaris i de materials recollits.

L’Ajuntament de Canyelles treballa en la conscienciació i protecció del Medi Ambient entre els veïns i les veïnes del poble. Un exemple és les bones xifres que la Deixalleria Municipal ha tingut en els últims tres anys.

Gràcies a les campanyes promogudes des del consistori, aquest servei ha tingut un bon retorn amb unes xifres d’usuaris i utilització del servei que han anat en augment.
En els exercicis 2011-2013, aquest servei ha incrementat un 31% el nombre d’usuaris, en un 36% les aportacions fetes i han augmentat en un 11% la quantitat en kg de residus gestionat.

Ens els darrers anys, l’Ajuntament de Canyelles ha realitzat de forma constant campanyes de conscienciació en diversos aspectes que incideixen en el medi ambient. Recollida de restes vegetals i voluminosos a domicili, compostatge domèstic, estalvi d’energia, recollida d’olis vegetals, fer de les festes més sostenibles, utilització de la deixalleria municipal, reutilització dels estris de casa... han estat alguns dels motius que han fet impulsar accions i activitats diverses en l’àrea de Medi Ambient. Aquestes són les dades destacades de la Deixalleria Municipal.

Dades Deixalleria

Des de l’Ajuntament de Canyelles recordem a la ciutadania els serveis i ajuts que té a l’abast en matèria mediambiental:

- Recollida de restes vegetals a domicili (recollida gratuïta de les saques a la Deixalleria municipal). L’Any 2013 s’han recollit 1.217 saques a domicili.
- Recollida de voluminosos a domicili. Cal trucar prèviament a l’Ajuntament per a reservar la recollida.
- Bonificacions de la taxa d’escombreries: fins a un 50% per l’ús continuat de la Deixalleria municipal.
- Compost gratuït. A disposició dels usuaris de la Deixalleria (recollida màxim per persona i setmana una bossa d’uns 30 litres).
- Certificats meteorològics com a eina per a reclamacions a les asseguradors per desperfectes diversos.