Continua la reestructuració del servei de recollida de brossa

Tal i com ja s’havia informat, l’Ajuntament de Canyelles està duent a terme un projecte per a la reestructuració dels punts de recollida de la brossa, ja que al començament d’aquest projecte es disposava al municipi de més de 200 contenidors distribuïts en més de 100 punts del municipi. D’acord amb les dotacions oficials n’hi hauria prou per donar servei a  més de 15000 persones. D’aquests 100 punts d’aportació, només en el 30% dels punts hi havia la possibilitat de reciclar, de manera que la ciutadania havia de fer l’esforç de abocar la selectiva en un altre punt on hi hagués contenidors adients.

Per altra banda, en compliment de la legislació vigent la previsió és que a finals d’any s’hagi d’implantar al nostre municipi la recollida de la fracció orgànica dels residus domèstics i aquest fet suposarà una recollida més de les que ja es fan amb el consegüent increment de costos afegit. L’obligatorietat d’aquesta nova implantació fa més necessària encara  la concentració de contenidors que proposem, per tal de reduïr l'impacte econòmic.

Durant els mesos de gener i febrer ja s’ha començat a realitzar aquesta reorganització als nuclis de Daltmar, Cogullada, Selva de les Meravelles i Muntanya de Mar, així, durant el mes de març s’aniran enretirant contenidors dels carrers del nucli de Califòrnia i creant les noves àrees d’aportació de residus domèstics.

A les cartelleres públiques distribuïdes per Califòrnia s’hi col·locaran plànols amb les noves àrees marcades. De moment avancem que n’hi haurà una a cadascuna de les tres entrades- sortides del nucli i 4 més.

Des de l’Ajuntament es demana a tots els ciutadans i ciutadanes de Canyelles us esforç de comprensió de la necessitat de la proposta i de col·laboració en el correcte funcionament dels canvis que es produiran. Tanmateix, durant el desenvolupament de la nova distribució de contenidors es poden detectar millores possibles, de manera que s’aniran implantant aquelles modificacions necessàries per mantenir l’adequada i sostenible qualitat del servei per la qual cosa us agrairem els suggeriments que vulgueu fer arribar a l’Ajuntament.