Actualització de dades sobre l'estat de las tramitació dels afectats de les obres de la C-15

Durant el mes de gener l'oficina d'atenció als afectats municipal ha estat treballant en la actualització de dades sobre l'estat de las tramitació dels afectats reclamades a GISA i a l'EIX DIAGONAL per poder avaluar els avanços que es van produir al 2012 i continuar amb la nostra feina destinada a reclamar tan a GISA com a l'EIX DIAGONAL una ràpida resolució de les reclamacions dels veïns del nostre municipi.

Durant mes de febrer s’han programat diverses reunions amb la Direcció General de Carreteres. En la primera d’aquestes l’Ajuntament de Canyelles va reclamar novament que es faci una informació personalitzada per part de les parts implicades en la realització de les obres de l’estat actual de la tramitació de les reclamacions presentades pels veïns de Canyelles i el procediment a seguir d’acord amb la situació de cadascuna de les reclamacions.