Canyelles rep els PUOSC per a inversions

El PUOSC, subvenció que reparteix la Generalitat als municipis catalans, dotarà de 250.000 euros per desenvolupar les obres del nou gimnàs de Canyelles, tal i com estava previst en els pressupostos municipals per aquest any 2014. Com va manifestar l’Alcaldessa, Rosa Huguet, amb aquesta aportació i la que ja va fer la Diputació de Barcelona de 450.000 euros fa uns mesos, la primera fase de la Zona Esportiva pot tirar endavant i ser una realitat en el proper any.

En el plenari que se celebrarà avui dimarts 28 de gener, la corporació haurà d’aprovar la modificació pressupostària per ajustar el finançament de l’obra del gimnàs a l’import definitiu després de rebre els PUOSC. Així, la infraestructura tindrà el següent pressupost:
- Pressupost despesa total: 950.000 euros
- Subvenció Xarxa de Municipis DIBA: 450.000 euros
- Subvenció PUOSC: 250.000 euros
- Crèdit a contractar: 196.900 euros
- Reducció partides despeses: 53.100 euros

El PUOSC és el programa de cooperació local del Govern amb una dotació econòmica més gran, cosa que el converteix en el principal instrument de suport al món local. Aquest pla incideix directament la vida de la ciutadania, finançant actuacions per cobrir les necessitats dels habitants dels municipis.