ArtCanyellesP R E S E N T A C I Ó

PREMI CANYELLES DE PINTURA 2020

El Premi Canyelles de Pintura es consolida en la Tercera Edició. L’experiència dels anys anteriors ha servit per redactar unes bases definitives que a partir d’ara, marcaran els requisits per a el certamen.
L’única variant serà la data, que anirà condicionada al calendari de cada any.

Els Laboratoris d’Anàlisis Echevarne continuaran patrocinant el Premi  i l’Ajuntament de Canyelles amb la col·laboració de Aid Creativos, per seguir impulsant activitats culturals.

Es concedirà el Premi Canyelles Pintura patrocinat per LABORATORIS D’ANÀLISIS ECHEVARNE dotat amb 10.000 € i un trofeu, a l’obra millor qualificada pel jurat entre les finalistes, a les que es distingirà amb una placa acreditativa. L’obra premiada quedarà en propietat dels patrocinadors. 
El jurat es reserva el dret de declarar el premi desert.

Inauguració, publicació del veredicte del Jurat i lliurament de premis
Dissabte dia 9 de maig a les 17 hores.

Composició del Jurat
El Jurat estarà integrat per persones de reconegut prestigi de l’àmbit artístic. El seu nom es publicarà oportunament abans de la inauguració de l’exposició.

Exposició
Sala Multicultural de Canyelles.

Horaris següents:

Dissabtes dies  9 i 16 de maig de 17 a 20 h.
Diumenges dies 10 i 17 de maig de 9 a 20 h.
Dies de l’11 al 15 de maig 18 a 20 h.

Observacions
L’organització procurarà que les obres exposades no sofreixin cap desperfecte, tot i que no es responsabilitza que, per causes alienes a la mateixa es pugui produir algun incident imprevist. L’embalatge de les obres presentades, s’ha de poder recuperar per  facilitar el retorn, en les mateixes condicions.

Així mateix, es reserva el dret de resoldre qualsevol situació no prevista en les bases.


Com arribar
Patrocinadors