fbpx

Canyelles referma el seu compromís en la lluita contra la pobresa energètica

2018 06 11 renovacioconvenisoreawebRenova el conveni amb Sorea per garantir el subministrament del servei d’aigua a tots els ciutadans

L’Ajuntament també  manté vigents diverses bonificacions en la taxa de l’aigua

L’Ajuntament de Canyelles referma el seu compromís en la lluita contra la pobresa energètica i en el seu objectiu de donar suport a les famílies i persones que es troben en una situació de vulnerabilitat econòmica. En aquest sentit, ha renovat el conveni que manté amb Sorea, concessionària del servei d’aigua, per donar ajuts i garantir el servei de l’aigua a aquestes famílies, ja que és un bé imprescindible.

L’Ajuntament de Canyelles és molt sensible a les dificultats que pateixen moltes famílies del municipi, que els obliga a deixar de pagar els subministraments bàsics com la llum, l’aigua o el gas. És per això que, amb aquest acord, busca trobar solucions als problemes dels ciutadans derivats de la impossibilitat d’atendre, dins el termini previst, els pagaments de la factura de l’aigua, i evitar també  que es porti a terme el tall del subministrament. L’Ajuntament de Canyelles i Sorea, en aquest sentit, mantenen vigent el protocol de mesures contra la pobresa energètica, que regula les actuacions que es duen a terme davant de situacions de pobresa energètica i vulnerabilitat econòmica, sempre sota el control i supervisió de Serveis Socials. L’alcaldessa de Canyelles, Rosa Huguet, ha assegurat que Canyelles manté ferm el seu compromís de donar suport a les famílies amb dificultats i de treballar de manera activa per fer front a situacions de pobresa energètica i vulnerabilitat econòmica.

El conveni l’ha signat l’alcaldessa de Canyelles, Rosa Huguet, i la gerent de Concessions Penedès-Garraf de Sorea, Berta Mercadé.

Bonificacions municipals en el rebut de l’aigua

En el marc d’aquest treball per garantir els serveis bàsics als ciutadans, en l’àmbit concret del subministrament de l’aigua, l’Ajuntament de Canyelles posa a disposició dels ciutadans diverses bonificacions, de les quals es poden beneficiar si acrediten complir amb els requisits. Hi ha bonificacions per a les persones majors de 65 anys, que van del 25% al 50%. També hi ha diverses bonificacions per a famílies amb dificultats econòmiques i per a famílies nombroses i monoparentals. Totes aquestes bonificacions i les que ofereix l’Ajuntament de Canyelles de la resta de serveis, les podeu consultar al web municipal, a través del següent enllaç: Bonificacions als ciutadans