Es crea la Targeta Família, amb ajuts per a les famílies nombroses, monoparentals i amb fills amb diversitat funcional

2019 06 15 decrettargetafamiliawebÉs la primera mesura del nou mandat de l’alcaldessa Rosa Huguet per garantir els serveis educatius, de lleure i esportius a tots els infants i joves

Rebran ajuts i subvencions per a les activitats de lleure, material escolar, llibres, sortides i colònies dels centres educatius

 

La creació de la nova Targeta Família, que ofereix ajuts i subvencions a les famílies nombroses i monoparentals i amb fills amb diversitat funcional, és la primera mesura adoptada per l’alcaldessa de Canyelles, Rosa Huguet i Sugranyes per al nou mandat 2019-2023. Aquest dissabte, 15 de juny, tot just investida com a alcaldessa i constituït el nou Consistori, Rosa Huguet ha signat el seu primer decret de la legislatura per crear la Targeta Família, amb l’objectiu de seguir donant suport a les famílies del municipi, assegurant la seva protecció social, econòmica i jurídica.

El suport a les famílies ha estat sempre una de les premisses de l’acció del govern municipal liderat per Rosa Huguet. La nova Targeta Família té com a objectiu reforçar aqust suport a les famílies perquè tots els infants i els joves de Canyelles puguin tenir accés als serveis educatius, de lleure i esportius del municipi. S’adreça a les famílies monoparentals, nombroses i a les que tenen fills amb diversitat funcional.

Es tracta d’una aposta per millorar el benestar de les famílies, subvencionant el cost de les activitats de lleure realitzades a Canyelles, com també el material escolar, llibres, sortides i colònies de l’escola Sant Nicolau o de l’Institut Pla del Bosc. D’aquesta manera, se subvencionaran els següents conceptes:

  • Activitats d’educació en el lleure: es becarà el 100% del cost al fill de menor edat.
  • Activitats esportives: es becarà el 100% del cost al fill de menor edat.
  • Material escolar i llibres: es becarà el 50% del cost al fill de menor edat.

Per ser beneficiari d’aquests ajuts cal estar empadronat a Canyelles i ser família monoparental amb més d’un fill/a; ser família nombrosa o ser família amb infants amb diversitat funcional.

Des de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de Canyelles (OAC) es lliurarà una Targeta Família que donarà dret a aquests ajuts, un cop s’hagin acreditat els requeriments necessaris per obtenir-los.