fbpx

Cal extremar les precaucions. A l'estiu Foc zero

2021 05 27 prevencioincendis copia

En marxa la campanya de prevenció d'incendis.

Entre el 15 de març i el 15 d'octubre, període d'alt risc d'incendi.

Cal extremar les precaucions

No es pot encendre foc en terreny forestal sense autorització.

 

 Durant el període d'alt risc d'incendi és imprescindible prendre mesures d'autoprotecció i de protecció de l'entorn

  • NO es pot fer foc en terreny forestal (ni al bosc ni a prop del bosc)

No es poden fer barbacoes

No es poden llençar coets o petards

  • NO es poden llençar burilles ni llumins
  • Cal mantenir els jardins de les cases nets de vegetació 
  • Cal mantenir netes les parcel·les buides i les franges perimetrals
  • En cas d'incendi, cal allunyar-se del foc, trucar al 112 o als Guàrdies municipals i avisar tothom que es pugui

 

DECRET GENERALITAT DE CATALUNYA

Tal com recull el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, i Alimentació, en el decret 64/1995, de 7 de març, que estableix  mesures per prevenir els incendis forestals.

La norma regula que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d’espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta, està prohibit:

  • Encendre foc sigui quina en sigui la finalitat. Especialment, no es poden cremar restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals sense una autorització expressa del Departament d’Agricultura.
  • Tampoc no es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura. Dins de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires.
  • També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l’inici d’un foc; llançar coets, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

Podeu consultar en aquest enllaç el Decret 64/1995.

PLA DE SEGURETAT DE CANYELLES

L’Ajuntament de Canyelles treballa intensament al llarg de tot l’any en la prevenció d’incendis forestals, amb la constant neteja de parcel•les no edificables i també amb el manteniment de les franges perimetrals de tots els sectors del municipi, seguint el pla de seguretat municipal.

Mantenir netes les parcel•les i les franges forestals és una problemàtica que l’Ajuntament de Canyelles tracta amb un especial interès. S’ha incrementat la vigilància que es fa a tot el terme amb l’objectiu de detectar de forma preventiva aquells espais amb un major risc. L’Ajuntament fa una crida constant als propietaris de parcel•les perquè es facin càrrec de la seva responsabilitat de tenir-les en condicions i facin neteges periòdiques, ja que l’incompliment pot afectar seriosament els veïns i a tot el municipi. Quan no es fan aquestes neteges, l’Ajuntament pot actuar d’ofici, si detecta que hi ha una situació de perillositat, per evitar risc d'incendi, propagació de plagues o molèsties a tercers. El treball de l’Ajuntament és constant a totes les urbanitzacions, netejant parcel•les, fent perímetres de seguretat, també netejant rieres i franges perimetrals i carrers amb vegetació excessiva.

Totes les mesures queden recollides en el BAN 2021 DE PREVENCIÓ D'INCENDIS