Noves accions de col·laboració en l'àmbit de medi ambient amb l'associació Alytes

2021 01 26 reunioalytesTrobada de l'alcaldessa Rosa Huguet i el regidor de Medi Natural i Territori Antoni Torrentó i el de Nous Projectes, Salvador Pascual, amb l'Associació Alytes per posar en comú noves propostes de treball conjunt i col·laboració en l'àmbit de protecció del medi ambient. Entre d'altres, destaca l'elaboració d'un estudi i un pla especial de protecció de 19 arbres del municipi que per les seves característiques han de ser preservats.