Convocatòria borsa de treball Mestre/a en Educació Infantil

Convocatòria de selecció per a la provisió d’una borsa de treball de Mestre/a d'Educació Infantil, per a la Llar d'Infants Municipal, pel procediment de concurs oposició lliure, amb caràcter laboral temporal. Subgrup de classificació A2

RESULTAT FINAL

(S'adjunta també diligència per una errada comesa en l'acta, tot i que no afecta el resultat final:DILIGÈNCIA)

RESULTATS PROVA PRÀCTICA

LLISTA DEFINITIVA ADMESOS

LLISTA PROVISIONAL ADMESOS

BASES REGULADORES DE PARTICIPACIÓ

2021 06 anunciserlocmestre