L'Ajuntament de Canyelles manté el seu compromís per la transparència, un dels eixos fonamentals de l'acció de govern municipal.

Amb la voluntat d'informació i servei públic, a la seu electrònica municipal, els ciutadans poden trobar la informació oficial de l'Ajuntament de Canyelles, com també alguns indicadors de la gestió municipal, serveis i tràmits, dades que s'aniran implementant progressivament. 

La seu electrònica és accessible en la següent adreça:

https://www.seu-e.cat/web/canyelles

 

Destaquem els següents punts que podeu trobar interessants:

Informació bàsica sobre l'Alcaldessa

Informació bàsica i dades de contacte dels representants de govern i oposició

Informació sobre les retribucions dels representants polítics

Informació sobre alts càrrecs i càrrecs eventuals: perfil, dades de contacte, retribucions i activitats i béns

Òrgans de govern i funcions

Accés a les convocatòries de Plens municipals (Tauler electrònic)

Actes de Plens municipals

Pla de Govern (Pla d'Actuació Municipal)

Dades pressupostàries

Relació de llocs de treball i altre informació relativa als empleats públics

Informació de Convenis i subvencions

Licitacions en curs (perfil del contractant)

Agenda d'esdeveniments 

Participació ciutadana