ArtCanyellesB A S E S    D E   P A R T I C I P A C I Ó

Requisits per participar

Poden optar-hi els artistes a títol individual, que presentin una proposta de creació d’acord amb aquestes bases. Inscripció gratuïta.

Cada artista podrà presentar una sola obra. Les mides màximes seran: 180 x 180 cm.

 

Tècniques i temàtica

S’accepten totes les tècniques pictòriques i la temàtica lliure.

 

Presentació i selecció de les obres

Caldrà entrar a la pàgina web de l’Ajuntament de Canyelles (www.canyelles.cat) i omplir el formulari, adjuntar una imatge de l’obra digitalitzada, fotografia de l’artista, així com un resum de la trajectòria artística de l’autor, abans del 30 de març de 2019.

Un jurat format per persones de reconegut prestigi dins del món de l’art, farà una selecció prèvia de les obres. Abans del dia 7 d’abril, es comunicarà als artistes la decisió del jurat, indicant si han estat seleccionats o no.

Les obres seleccionades hauran d’estar signades i portar al dors una fitxa completa amb indicació del nom, cognoms, adreça de l’artista i fotocòpia del DNI, així com el títol corresponent i no podrà ser premiada en qualsevol altre concurs. (Aquest extrem serà acreditat mitjançant declaració jurada).

Es presentaran sense emmarcar, o emmarcades amb llistó, l’amplada del qual no superarà els 2 cm. No s’acceptaran obres que no estiguin completament muntades i seques. Les obres sobre paper es presentaran protegides amb material plàstic (no s’acceptaran obres amb vidre). Se’ls lliurarà un resguard, que hauran d'acreditar per recollir l’obra, acabada l'exposició.

 

Recepció de les obres seccionades

Els artistes seleccionats podran presentar l’obra a l’Ajuntament de Canyelles en hores d’oficina (Dies del mes d’abril: 15, 16, 23 i 25 de 9 a 14 hores, dies 17 i 24 de 9 a 14 i de 16 a 19 hores. Els artistes que trametin la seva obra hauran de contractar pel seu compte i risc el servei de transport, a ports pagats d’anada i tornada.

Finalitzada l’exposició, i a partir de les 19 h. del dia 12, es podran recollir les obres no premiades, les que no s’hagin recollit, seran dipositades a l’Ajuntament i es podran recollir en hores d’oficina, presenta’n el resguard que se’ls haurà lliurat en el moment de la recepció de l’obra. Les obres que en data 30 de setembre de 2019 no s’hagin recollit romandran propietat de l’Ajuntament de Canyelles.

PREMI CANYELLES DE PINTURA

Es concedirà un sol premi de 10.000 € i trofeu, a l’obra millor qualificada pel jurat entre les finalistes, a les que se’ls distingirà amb una placa acreditativa.
L’obra premiada quedarà en propietat de Laboratoris d’Anàlisis Echevarne.
El jurat es reserva el dret de declarar el premi desert.

Composició del Jurat

El Jurat estarà format per persones de reconegut prestigi dintre del món de l'art i que el seu nom es publicarà oportunament abans de la inauguració de l'exposició.

Exposició

L’Exposició estarà ubicada a la Sala Multicultural de Canyelles, s’inaugurarà el dissabte dia 4 a les 17 hores,. i romandrà oberta amb els horaris següents del mes de maig:

Dissabte dia 4 de 17 a 20 h.
Diumenge dia 5 de 10 a 14,30 h i de 17 a 20 h.
Dies del 5 al 10 de 18 a 20 h.
Dissabte dia 11 de 17 a 20 h, Diumenge dia 12 de 10 a 14,30 h i de 17 a 20 h.

Entrega de Premis

Inaugurada l’exposició, es procedirà a publicar el veredicte del Jurat, i a l’entrega del “Premi CANYELLES de Pintura” patrocinat per Laboratoris d’Anàlisis Echevarne, a l’artista guardonat.
Als autors de les obres que han estat seleccionades com a finalistes se’ls entregarà una placa acreditativa.
Per finalitzar l’acte les Caves Grau Dòria de Canyelles invitaran a tots els presents amb una copa de cava.

Observacions

L’organització procurarà que les obres exposades no sofreixin cap desperfecte, tot i que no es responsabilitza de què per causes alienes a la mateixa es pugui produir algun incident imprevist. Així mateix, es reserva el dret de resoldre qualsevol situació no prevista en les bases.
L’embalatge de les obres enviades per missatgers s’han de poder recuperar per facilitar el retorn, en les mateixes condicions.
La participació en l’ArT/Canyelles 2019, significa acceptar tot l’establert en aquestes bases.Patrocinadors