El butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per rebre tota l'actualitat de Canyelles al teu correu electrònic.

Please enable the javascript to submit this form

Reunió amb la Diputació per seguir el treball de neteja de franges forestals i prevenció d'incendis

2019 08 30 reuniodibafrangeswebReunió aquest matí de divendres a l'Ajuntament de Canyelles amb un tècnic de la Diputació de Barcelona per seguir treballant en les tasques de neteja i protecció de les franges forestals de tot el municipi com a mesura de prevenció d'incendis.

 

 

 

L’Ajuntament de Canyelles treballa intensament al llarg de tot l’any en la prevenció d’incendis forestals, amb la constant neteja de parcel•les no edificables i també amb el manteniment de les franges perimetrals de tots els sectors del municipi, seguint el pla de seguretat municipal.

2018 06 12 netejaparcellacomadelollaweb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

És imprescindible que  les parcel•les estiguin netes i en condicions òptimes com a mesura preventiva de possibles focs i per evitar problemes de salubritat. Mantenir-les netes és obligació dels seus propietaris, d’acord amb la legislació vigent. I ho han de fer i comunicar al Consistori abans que comenci el període de màxim risc d’incendi, habitualment a mitjans març. A partir d’aquest moment, l’Ajuntament pot, prèvia inspecció i notificació, procedir a fer la neteja subsidiària de les parcel•les i passar posteriorment el càrrec al seu propietari, tal com marca l’ordenança fiscal número 21 vigent al municipi i la Llei General Tributària.

Mantenir netes les parcel•les i les franges forestals és una problemàtica que l’Ajuntament de Canyelles tracta amb un especial interès. S’ha incrementat la vigilància que es fa a tot el terme amb l’objectiu de detectar de forma preventiva aquells espais amb un major risc. L’Ajuntament fa una crida constant als propietaris de parcel•les perquè es facin càrrec de la seva responsabilitat de tenir-les en condicions i facin neteges periòdiques, ja que l’incompliment pot afectar seriosament els veïns i a tot el municipi. Quan no es fan aquestes neteges, l’Ajuntament pot actuar d’ofici, si detecta que hi ha una situació de perillositat, per evitar risc d'incendi, propagació de plagues o molèsties a tercers. El treball de l’Ajuntament és constant a totes les urbanitzacions, netejant parcel•les, fent perímetres de seguretat, també netejant rieres i franges perimetrals i carrers amb vegetació excessiva. El treball que es fa des del municipi és actiu i continuat, seguint el Pla Local de Seguretat, assegura l’alcaldessa de Canyelles, que recorda la importància de mantenir netes les parcel•les, i també l’excepcionalitat d’aquest any donada per les condicions meteorològiques i les  pluges constants.

2018 06 12rieravingudaespanya2web2018 06 12 rieratorrentcapoweb

Responsabilitat dels propietaris

L’Ajuntament recorda la necessitat de fer les neteges periòdiques de les parcel•les i que  la responsabilitat és dels propietaris. Aquesta es concreta en l’obligatorietat de:

1.- Mantenir la vegetació interior de la parcel•la d'acord amb les condicions i especificacions que assenyala la legislació vigent en matèria de prevenció d'incendis forestals, que diu:

- S'han de tallar tots els arbres la copa dels quals sobrepassi els límits de la parcel•la (a carrer i a veïns).

- S'ha d'aclarir la vegetació existent de manera que la cobertura vegetal (ombra) màxima final sigui del 35% de la parcel•la i per tant el 65%, quedi sense ombra, neta.

- S'ha de netejar tot el sotabosc deixant, només, les espècies protegides (llentiscles, margallons, etc.)

- S'ha de tallar els arbres que calgui de manera que les copes dels que quedin, no es toquin entre si amb una separació mínima de 3 metres entre peus.

2.- Mantenir la parcel•la neta de plagues d'insectes, de rosegadors o de qualsevol altre animal que pugui suposar un potencial problema sanitari.

3.- No llençar o emmagatzemar residus sòlids o líquids, escombraries, deixalles, runes, terres o qualsevol altre tipus de materials o objectes no previstos en l'ús residencial de la parcel•la, si no és que estigui degudament equipada i específicament autoritzada per aquesta utilitat.

Esmentar també, que al municipi de Canyelles hi ha vigent l'Ordenança municipal de prestació del servei de neteja de parcel•les.

L'Ordenança desenvolupa, al municipi de Canyelles, el Decret 123/2005, de mesures de prevenció d’incendis. L'Ordenança regula la prestació del servei de prevenció d'incendis forestals, per part de l'Ajuntament. Aquest servei preveu la possible neteja subsidiària, a càrrec dels seus propietaris, d'aquelles parcel•les no edificades, de qualsevol nucli habitat del municipi, que incompleixin els requeriments de la legislació vigent cap als seus propietaris, sempre segons disponibilitats organitzatives i econòmiques municipals.