fbpx

L'Agenda

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

El butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per rebre tota l'actualitat de Canyelles al teu correu electrònic.

Si us plau, activeu el javascript per enviar aquest formulari

Aprovació inicial del POUM

 

ANUNCI


Per acord plenari de data 17.12.2013 aquest Ajuntament de Canyelles ha procedit a
aprovar inicialment el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Canyelles –POUM- i l’ Informe de Sostenibilitat Ambiental de referència en els termes que consten en l’expedient format.

Ensems , es va acordar obrir un període d’informació pública durant quaranta-cinc dies hàbils , mitjançant anunci en el BOP de Barcelona, DOGC i en dos diaris de premsa periòdics, així com al Taulell d’ Anuncis i Web corporatius. Durant aquest període quedarà l’expedient format a disposició de qualsevol que desitgi examinar-lo per tal que es presentin les al·legacions que s’estimin pertinents.

També es va acordar suspendre l’atorgament d’aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques per a aquelles àrees del territori objecte del planejament, les noves determinacions de les quals suposin una modificació del règim urbanístic vigent. La durada de la suspensió és de un any prorrogable per un any més, d’acord amb allò que regula la normativa urbanística de referència.

 

Aquestes àrees afectades per la suspensió són les determinades a la documentació tècnica que consta a l’ expedient format – la planigrafia de referència es podrà consultar al Web de l’ Ajuntament – àmbit d’ Urbanisme –www.canyelles.cat-.

 

També s’ acordà sol·licitar,simultàniament al tràmit d’informació pública, preceptiu informe sobre el nou POUM i Informe de Sostenibilitat Ambiental inicialment aprovats a l’ Administració Ambiental –per tal que doni les pautes per a la redacció de la Memòria Ambiental de referència a formular- se – així com la resta dels informes a emetre’s per part dels organismes afectats per raó de les seves competències sectorial – a evacuar-se en el termini d’un mes, llevat que una disposició normativa autoritzi un termini més llarg.

Finalment es va acordar donar audiència, simultàniament al tràmit d’informació pública dalt enunciat , als ajuntaments l’àmbit territorial dels quals limiti amb el d’aquest Municipi de Canyelles.

I és per tal que així consti als efectes de general coneixement previstos a la normativa urbanística de referència que es publica el present anunci.

 

Descarregar plànol de suspenció de llicències 1

Descarregar plànol de suspenció de llicències 2