fbpx

L'Agenda

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

El butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per rebre tota l'actualitat de Canyelles al teu correu electrònic.

Si us plau, activeu el javascript per enviar aquest formulari

El Ple ratifica la necessitat de mantenir netes les parcel·les per evitar incendis i plagues

2020 06 25 parcelesurbanitzacionsLa seguretat és una de les màximes prioritats de l'Ajuntament de Canyelles i amb aquest objectiu ha aprovat una modificació de l'ordenança 21 que regula la taxa de prestació de neteja de parcel·les.

 

 

 

És obligació del propietari mantenir-les netes.

  • Per evitar incendis
  • Per evitar plagues
  • Per mantenir les condicions òptimes de salubritat i higiene

Aquesta ordenança té com a objecte regular el deure legal d'ús i conservació dels terrenys i solars dins del terme municipal de Canyelles, així com instar als propietaris dels referits terrenys i solars urbans perquè els mantinguin en adequades condicions de seguretat, salubritat, higiene i ornat o decòrum públic i l’evitació en la mesura del possible del perill i risc d’incendi o d’incidència per caiguda o trencament dels arbres existents o la proliferació de plagues. L'Adeqüació de la mateixa, s'ha aprovat per unanimitat en sessió extraordinària del ple municipal aquest dimarts 23 de juny.

En aquest sentit és bàsic recordar que:

  1. Les parcel·les s'han de mantenir netes per evitar incendis i problemes de salubritat
  2. És obligació del propietari mantenir-les en condicions, segons la Llei
  3. L'Ajuntament pot fer la neteja subsidiària, amb el corresponent permís judicial, i remetre el cost al propietari, com marca la Llei
  4. L'Ajuntament treballa paral·lelament de manera constant en la neteja de franges forestals

Així, es recorda a totes les persones propietàries de parcel·les no edificades de qualsevol de les urbanitzacions del municipi que ens trobem de ple en el període de risc d'incendi forestal i que per tant és molt important que s'acompleixin un seguit de mesures preventives que assenyala, clarament, la legislació vigent.

És imprescindible que les persones propietàries de parcel·les no edificades dels diferents nuclis del municipi es fessin ressò de la seva responsabilitat, ja que, el seu incompliment, pot acabar afectant, seriosament, a tercers veïns directes i indirectament a tot el municipi.

Aquesta responsabilitat es concreta en l'obligatorietat de:

a) Mantenir la vegetació interior de la parcel·la d'acord amb les condicions i especificacions que assenyala la legislació vigent en matèria de prevenció d'incendis forestals, que diu:

- S'han de tallar tots els arbres la copa dels quals sobrepassi els límits de la parcel·la (a carrer i a veïns).
- S'ha d'aclarir la vegetació existent de manera que la cobertura vegetal (ombra) màxima final sigui del 35% de la parcel·la i per tant el 65%, quedi sense ombra, neta.
- S'ha de netejar tot el sotabosc deixant, només, les espècies protegides – llentiscles, margallons, etc.
- S'ha de tallar els arbres que calgui de manera que les copes dels que quedin, no es toquin entre si amb una separació mínima de 3 m entre peus.

b) Mantenir la parcel·la neta de plagues d'insectes, de rosegadors o de qualsevol altre animal que pugui suposar un potencial problema sanitari.

c) No llençar o emmagatzemar residus sòlids o líquids, escombraries, deixalles, runes, terres o qualsevol altre tipus de materials o objectes no previstos en l'ús residencial de la parcel·la, si no és que estigui degudament equipada i específicament autoritzada per aquesta utilitat.

Cal recordar quie tots els treballs de neteja que suposin tractament de la vegetació s’hauran de realitzar fora del període d’alt risc d’incendi; per tant, no es podran realitzar entre el 15 de juny i el 15 de setembre de cada anualitat.

LEGISLACIÓ VIGENT

D’acord amb la legislació urbanística vigent a Catalunya (Text refós de la Llei d’Urbanisme, Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost) els propietaris de les parcel·les estan obligats a mantenir-les, en tot moment, netes, en les adequades condicions de seguretat, salubritat i ornament públic adients.

A més, la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de prevenció d’incendis forestals a les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, estableix que les parcel·les (tan rústiques com urbanes) s’han de mantenir lliures de vegetació seca, netes i aclarides de vegetació segons els criteris definits a l’annex 2 del Decret 123/2005, de 14 de juny i els dels Plans de Prevenció d’Incendis de les urbanitzacions – PPU, redactats per l’Oficina Tècnica de Prevenció d’Incendis municipal de la Diputació de Barcelona i aprovats per l’Ajuntament. Veure croquis d’indicacions generals, que s’adjunta.

Aquesta legislació de referència i l’Ordenança fiscal, nº 21, de prestació del servei de neteja i manteniment de parcel·les, vigent al municipi de Canyelles, habilita l’Ajuntament perquè, en cas d’incompliment, requereixi formalment a les seves persones propietàries, la necessitat d’adequar-les als criteris constructius assenyalats, tot atorgant-los un termini de 30 dies i amb l’advertiment d’execució subsidiària, amb càrrec a la propietat, per part de l’Ajuntament en cas de persistència de l’incompliment i amb la possibilitat d’aplicar multes coercitives si la urgència de l'actuació ho requereix.