Queden ...
per la 18a Fira de Santa Llúcia

El butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per rebre tota l'actualitat de Canyelles al teu correu electrònic.

captcha 

Prova pilot a l'enllumenat públic

L’Ajuntament de Canyelles i l’empresa LIDOLIGHT SAVING ENERGY, S.L. especialistes en il·luminació viària a base de leds, han signat un conveni de col·laboració mitjançant el qual l’empresa cedeix durant tot el cicle festiu de Nadal, 8 lluminàries viàries a base de leds.

Aquestes lluminàries es col·locaran al carrer Bassa de’n Llot i al cap d’avall del carrer Major, fins al davant de la Sala Multicultural.

Llegeix més...

Nou servei de neteja viària

El passat 15 de novembre s’ha posat un nou servei de neteja viària al nostre municipi. S’ha adjudicat a l’empresa Fomento de Construcciones i Contratas, que ara mateix també és l’empresa que ens recull la brossa.

El servei està composat de dues persones, una escombradora gran, un camionet amb caixa i les petites eines complementàries per a la correcta realització dels treballs necessaris, tot plegat amb dedicació exclusiva ver la neteja viària.

S’ha establert una programació dels treballs a fer de manera que, amb una periodicitat quinzenal aproximada i sempre flexible, segons les circumstàncies, s’anirà netejant tots els nuclis habitats del municipi.

Llegeix més...

Servei de Certificats Meteorològics

L'Ajuntament de Canyelles disposa d'un conveni amb el meteoròleg local per tal d'expedir Certificats Meteorològics. Aquests certificats poden ser d'ajuda a l'hora de fer les reclamacions corresponents a danys causats per factors naturals a les companyies asseguradores.

Per tal d'aconseguir aquests certificats podeu posar-vos en contacte amb l'oficina d'atenció al ciutadà (OAC). També podeu contactar amb el servei omplint el formulari que trobareu fent clic aquí.

Servei concentrat de recollida d'aigües residuals

L’Abocament d’aigües residuals al carrer contravé tota normativa vigent al respecte, tant a nivell municipal, com de Comunitat Autònoma i de l’Estat. Cal dir que realitzar aquests abocaments il·lícits d’aigües residuals a la via pública és sancionable, i d’acord amb l’article 20.2.d), de la Llei 6/1999, de 12 de juliol, pot correspondre a l’infractor una multa de fins a 6.010,12 euros.

Per tal d’evitar abocaments a la via publica i al medi ambient en els nuclis del municipi on no tenen encara enllestides les xarxes de clavegueram, l’Ajuntament disposa d’un servei de recollida d’aigües residuals a una empresa que, prèvia concertació del servei a l’Ajuntament, concretant dia i hora, farà el buidatge de fosses sèptiques i/o dipòsits.

La mesura que pretén fer menys gravosos els costos de l’obligació dels/les ciutadans/nes de realitzar periòdicament aquest buidatge. Amb prèvia concertació del servei a l’Ajuntament, concretant dia i hora, el servei provisional de recollida d’aigües residuals es farà de la següent manera:

Dies de recollida: els Dimecres de cada quinze dies.
Requisits: caldrà que els/les interessats/des tinguin les instal·lacions adequades per tal que es pugui fer la recollida amb els mitjans normals i sense que calgui fer treballs previs.
Pagament: el pagament s’efectuarà mitjançant ingrés bancari, i sempre per anticipat a la recollida de les aigües residuals.
Preu d’un Servei/1 buidatge : 90,48 € IVA INCLÒS ( NORANTA AMB QUARANTA-VUIT EUROS) serà per cada recollida d’un màxim de 5000 litres, profunditat màxima succió 4m longitud i longitud màxima de 20 m de mànega.

Terminis quinzenals per demanar el serveis: Dimarts a les 12 hores tancament del termini d’inscripció i pagament per acollir-se al servei de recollida de l’endemà dimecres.